till www.staffanstorp.se
Logo secondary

Staffanstorp i siffror

Välkommen till "Staffanstorp i siffror", en webbplats helt ägnad kvalitetsnyckeltal.

Här kan du enkelt få information om resultat och kvalitet i den kommunalt finansierade servicen. Inom varje verksamhetsområde kan du välja de enheter som är intressanta för dig och sedan enkelt jämföra dem med varandra. Du kan även hitta adresser, kontaktuppgifter och annan praktisk information.

Utöver detta kan du ta del av nyckeltal som beskriver Staffanstorps kommun i sin helhet jämfört med övriga kommuner. Du kan till exempel se status för de nyckeltal som Kommunfullmäktige kopplat till sina prioriterade politikområden och målsättningar. I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning kan du se hur Staffanstorpsborna betygsätter sin kommun och den kommunala servicen. Sveriges kommuner och landsting samlar, inom ramen för projektet Kommunens kvalitet i korthet, ett antal nyckeltal med ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i relation till andra kommuner.

Jämför verksamheter

Alla kommunala och fristående förskolor.
Alla kommunala och fristående grundskolor.
Alla särskilda boenden som finns i kommunen.
Alla hemtjänstutförare som är verksamma i kommunen.


Jämför Staffanstorp

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018:
En bra start i livet
Omsorg - på medborgarens villkor
Platsen vi bor på
Engagerade medborgare
Ekonomisk prioritering

Sveriges kommuner och landsting:
Kommunens kvalitet i korthet

Statistiska centralbyrån:
Medborgarundersökning